מחירון משלוחים ע"פ אזורי חלוקה:

למחיר משלוח לישוב שאינו מופיע ברשימה, שאל את הנציג בטלפון 0723910066